Raporty roczne

Raport 8/2023
21.03.2023
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2022 rok

Raporty kwartalne

Raport 34/2023
14.11.2024
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2023 roku
Raport 24/2023
03.08.2023
Skonsolidowany i jednostkowy raport za II Q 2023
12/2023
15.05.2023
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2023 roku