Powrót Powrót
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2023 r.
26.06.2023

Zarząd Femion Technology S.A. _Spółka_ informuje, że jedynymi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2023 r. _ZWZ_ byli Pan Przemysław Kral oraz ICEO RED 0 OÜ z siedziba w Tallinie.

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Lukasz Kopacz - Radca prawny