Powrót Powrót
Spłata pożyczki
29.09.2023

Zarząd Femion Technology S.A. _Emitent_, w nawiązaniu do raportów ESPI 11/2022 i 36/2022 dotyczących zawarcia dwóch umów pożyczek na łączną kwotę 1.900.000 zł oraz ustalenia terminu spłaty zobowiązań pożyczkowych, a także raportów ESPI 27/2022 i 29/2023 dotyczących ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczek, w postaci zastawu rejestrowego na 2.000.000 akcji spółki zależnej TryPay S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29.09.2023 r. dokonał spłaty kwoty w wysokości 882,73 tys. zł, tj. całości pozostałego do spłaty zadłużenia wynikającego z zawartych umów. W związku ze spłatą wygasł zastaw rejestrowy zabezpieczający spłatę pożyczki, tym samym Emitent, zgodnie z umowami zastawu zwróci się niezwłocznie do pożyczkodawców do potwierdzenia wygaśnięcia zastawu celem złożenia wniosku o wykreślenie zastawu.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz