Powrót Powrót
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 10 marca 2023 r.
10.03.2023

Zarząd Femion Technology S.A. _Spółka_ informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 marca 2023 r. _NWZA_ byli:
1. Pan Przemysław Kral, któremu przysługiwało 4 343 666 głosów z takiej samej liczby akcji Spółki, co stanowiło 57,78 % głosów na tym NWZA oraz stanowiło 24 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
2. Pan Bartosz Weyna któremu przysługiwało 2 897 497 głosów z takiej samej liczby akcji Spółki, co stanowiło 38,54 % głosów na tym NWZA oraz stanowiło 16,00 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyej 5 %

Jarosław Olejarz - Prezes zarządu