Powrót Powrót
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
25.05.2023

Zarząd Femion Technology S.A. "Emitent" niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości otrzymanie od ICEO RED 0 O _dawniej ICEO Red Venture Builder O_ z siedzibą w Talinie, Estonia oraz od Pana Przemysława Krala zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w kapitale akcyjnym Emitenta w związku z zarejestrowaniem podwyższeniem kapitału.

1. Zaświadczenie Przemysław Kral

2. ICEO RED

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Jarosław Olejarz - Prezes zarządu