Powrót Powrót
Zawarcie umowy objęcia akcji i zakończenie subskrypcji akcji
10.07.2023

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 20/2023, Zarząd Femion Technology S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 lipca 2023 r. doszło do zawarcia z Panem Przemysławem Kralem umowy objęcia 2.500.000 akcji serii I o wartości nominalnej 0,50 zł po cenie 0,80 zł _osiemdziesiąt groszy_ za jedną akcję. Zgodnie z umową powyższe akcje zostaną opłacone wkładem pienieżnym w terminie do dnia 14 lipca 2023 r. Zawarcie powyższej umowy stanowi również zakończenie emisji akcji serii I, w związku z objęciem wszystkich emitowanych akcji serii I.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz