Powrót Powrót
Uzupełnienie raportu nr 32/2023
12.12.2023

Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu _Emitent_, w uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 32/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. informuje, że złożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości przez spółkę zależną od Emitenta tj. Payment Technology sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie wpłynie na działalność operacyjną spółki zależnej Emitenta tj. TryPay S.A., która jest krajową instytucją płatniczą, a w szczególności nie będzie miało wpływu na świadczenie usług płatniczych na rzecz kontrahentów przez TryPay S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Prezes zarządu Jarosław Olejarz