Powrót Powrót
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
30.06.2023

Zarząd spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu powiadomienie notyfikacyjne, jakie wpłynęło do Spółki w dniu 30.06.2023 r. w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od osóby będącej osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. Powiadomienie dotyczy transakcji związanej z zakupem akcji Spółki.

1. Notyfikacja MAR

 

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Łukasz Kopacz - Radca prawny