Raport 08/2024
05.06.2024
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarkiej w RB nr 7/2024
Raport 7/2024
04.06.2024
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 4 czerwca 2024 r.
Raport 6/2024
15.05.2024
Przekroczenie wskaźnika zadłużenia
Raport 5/2024
08.05.2024
Likwidacja spółek zależnych od Emitenta
Raport 4/2024
06.05.2024
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Raport 3/2024
30.04.2024
Informacja o rozpoczęciu procesu likwidacji spółek zależnych
Raport 2/2024
26.04.2024
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu
Raport 1/2024
29.02.2024
Zawarcie umowy potrącenia ze spółką zależną