Raport 32/2014
Wniesienie odpowiedzi na pozew
Raport 31/2014
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 30/2014
Przedłużenie terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew
Raport 29/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.01.2015 roku
Raport 28/2014
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 27/2014
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 26/2014
Wniesienie przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwały nr 17 NWZA oraz postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o zabezpiecz
Raport 25/2014
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 24/2014
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 23/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 26 sierpnia 2014 r.
Raport 22/2014
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 21/2014
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 20/2014
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 19/2014
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 18/2014
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 17/2014
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 15/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez uprawnionego akcjonariusza na dzień 26.08.2014 roku.
Raport 14/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie – zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą nadzorującą.
Raport 13/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie – nabycie akcji przez podmiot powiązany z osobą nadzorującą.
Raport 12/2014
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Raport 11/2014
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Raport 10/2014
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Raport 9/2014
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Raport 8/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 4 czerwca 2014 r.
Raport 6/2014
Zmiana porządku obrad oraz projektu uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 04 czerwca 2014 rok
Raport 5/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 04 czerwca 2014 roku.
Raport 4/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie – transakcje na akcjach SMS Kredyt Holding S.A
Raport 3/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie – transakcje na akcjach SMS Kredyt Holding S.A.
Raport 2/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie – transakcje na akcjach SMS Kredyt Holding S.A
Raport 1/2014
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie – transakcje na akcjach SMS Kredyt Holding S.A. dokonane przez Preze