Powrót Powrót
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
30.11.2023

Zarząd Femion Technology S.A. "Emitent" niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości otrzymane od Pana Bartosza Weyny zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w kapitale akcyjnym Emitenta w związku ze sprzedażą akcji.

Zawiadomienie BW

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji