Powrót Powrót
Złożenie wniosku o wykreślenie spółek zależnych z rejestru instytucji pożyczkowych
11.05.2023

Zarząd Femion Technology S.A. _Spółka_, przekazuje do publicznej wiadomości informacje o złożeniu w dniu dzisiejszym tj. 11 maja 2023 roku przez spółki zależne TryPay Later sp. z o.o. oraz Kreos sp. z o.o. wniosków o wykreślenie tych spółek z Rejestru Instytucji Pożyczkowych. Powyższa decyzja podyktowana była faktem podjęcia decyzji o zakończeniu projektów związanych ze świadczeniem usług pożyczkowych przez te podmioty, o czym Emitent informował w swoich raportach okresowych.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Prezes Zarządu - Jarosław Olejarz