Powrót Powrót
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
25.05.2023

Zarząd Femion Technology S.A. "Emitent" niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości otrzymanie od Millennials Venture Capital ASI S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadomienia o zmniejszeniu posiadanego udziału w kapitale akcyjnym Emitenta w związku z zarejestrowaniem podwyższeniem kapitału

1. zawiadomienie MVC

2. zawiadomienie JRH

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Jarosław Olejarz - Prezes zarządu