Powrót Powrót
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
02.11.2023

Zarząd Femion Technology S.A. "Emitent" niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości otrzymanie od Pana Przemysława Kral zawiadomienia o zwiększeniu posiadanego udziału w kapitale akcyjnym Emitenta w związku z zarejestrowaniem podwyższeniem kapitału.

Zawiadomienie PK

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz