Raport 4/2022
19.01.2022
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 3/2022
18.01.2022
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Raport 2/2022
13.01.2022
Wyrok oddalający powództwo akcjonariusza dotyczące stwierdzenia nieważności uchwał ZWZA
Raport 1/2022
04.01.2022
Określenie warunków przejęcia spółki działającej w branży usług płatniczych
Raport 71/2021
30.12.2021
Uchwalenie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023