Powrót Powrót
Wykreślenie zastawu na akcjach spółki zależnej
06.11.2023

Zarząd Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu "Spółka", w nawiązaniu do raportu ESPI 24/2023, informuje o otrzymaniu odpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów "Sąd" o wykreśleniu w dniu 20 października 2023 roku zastawu na akcjach spółki zależnej TryPay S.A. Wpis zastawu stanowił zabezpieczenie udzielonych pożyczek, które zostały w całości spłacone przez Spółkę, o czym informowano raportem ESPI 24/2023.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Jarosław Olejarz - Prezes zarządu