Raport 40/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 10 grudnia 2015 r.
Raport 38/2015
Doręczenie pozwu o uchylenie uchwał podjętych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2015 r.
Raport 37/2015
Zmiana porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 10 grudnia 2015 roku w związku z żądaniem umieszczenia spraw w porządku obrad
Raport 36/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 grudnia 2015 roku.
Raport 35/2015
Zakończenie Programu skupu akcji własnych
Raport 34/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 33/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 30 lipca 2015 r.
Raport 32/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 31/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 30/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 29/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 27/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 26/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 25/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 lipca 2015 roku.
Raport 24/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 23/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 22/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 21/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 20/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 19/2015
Doręczenie pozwu o uchylenie uchwały nr 4 podjętej na Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 09.02.2015 r.
Raport 18/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 21 maja 2015 r.
Raport 17/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 16/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 14/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 21 maja 2015 roku.
Raport 13/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 12/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 11/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 10/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20 stycznia 2015 r.
Raport 9/2015
Oddalenie zażalenia akcjonariuszy na postanowienie Sądu oddalającego wniosek o zabezpieczenie
Raport 8/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 7/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 6/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 5/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 4/2015
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport 3/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
Raport 2/2015
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych