Powrót Powrót
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
29.11.2023

Zarząd Femion Technology S.A. "Emitent" niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości otrzymane od Pana Przemysława Kral zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału w kapitale akcyjnym Emitenta w związku z zakupem akcji.

Zawiadomienie art. 69 - PK

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji