Powrót Powrót
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad NWZA Femion Technology S.A.
10.03.2023

W związku z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. zwołanego na dzień 10 marca 2023 r. ("NWZA"), Zarząd Femion Technolog S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez to NWZA. NWZA podjęło wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad tzn. nie było uchwał objętych porządkiem obrad, które nie zostały podjęte przez
NWZA. Jednocześnie Spółka informuje, że NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z głosowanych uchwał.

 

Protokół z NWZA Femion Technology S.A. z dnia 10 marca 2023 r.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Jarosław Olejarz - Prezes zarządu