Powrót Powrót
Powołanie członków Rady Nadzorczej
10.03.2023

Zarząd Femion Technology S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 marca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Femion Technology S.A. podjęło decyzję o powołaniu na wspólną kadencję nowych członków Rady Nadzorczej Spółki tj. Pana Jacka Bajorka oraz Pana Łukasza Pęczkowskiego. W załączeniu przedstawiamy życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

Życiorys Pana Łukasza Pęczkowskiego

Życiorys Pana Jacka Bajorka

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Jarosław Olejarz - Prezes zarządu