Powrót Powrót
Zawarcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
18.05.2023

Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 18 maja 2023 roku, podpisana została umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Best Capital sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie wprowadzenia do obrotu w ASO na rynku NewConnect wyemitowanych i dotychczas niewprowadzonych akcji serii D, E, F, G i H Emitenta. Akcje serii G i H nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS. Umowa weszła w życie z chwilą jej podpisania.

 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu