Powrót Powrót
Zawarcie aneksu do umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
10.11.2023

Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent"), w nawiązaniu do raportu 13/2023, niniejszym informuje, że w dniu 10 listopada 2023 roku, podpisany został aneks do umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Best Capital sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. Powyższy aneks wprowadza zmiany w przedmiocie umowy, a mianowicie dodane zostają kolejne dwie emisje akcji tj. emisja I i J, które mają zostać wprowadzone do obrotu w ASO na rynku NewConnect. Wszystkie emisje są zarejestrowane w KRS. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy umowy są bez zmian.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz