Powrót Powrót
Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2022 roku
12.01.2022

Zarząd Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

 

Przekazywanie przez Emitenta raportów okresowych w 2022 roku będzie się odbywało w następujących terminach:

 

• 21.03.2022 - raport roczny za 2021 rok;

 

• 16.05.2022 - raport kwartalny za I kwartał 2022 roku;

 

• 16.08.2022 - raport kwartalny za II kwartał 2022 roku;

 

• 14.11.2022 - raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.

 

 

 

W oparciu o § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent nie przewiduje publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2021 roku.

 

 

 

Emitent informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Podstawa prawna:

 

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu