Powrót Powrót
Częściowy wykup obligacji AO
30.06.2022

Zarząd Femion Technology S.A. („Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym, tj. 30 czerwca 2022 r. wykupu dwóch Obligacji AO na łączną kwotę 100.000 zł. W wyniku realizacji wykupu części Obligacji AO zostały one umorzone. Pozostało pięć Obligacji AO, których jedynym obligatariuszem jest spółka zależna TryPay S.A.

 

 

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu - Jarosław Olejarz