Powrót Powrót
Informacja nt. zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
12.01.2022

W nawiązaniu do raportu 12/2020, dotyczącego trwałego wyłączenia stosowania zasady nr 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, Zarząd Femion Technology S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka będzie stosowała powyższą zasadę w brzmieniu "Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkania z inwestorami, analitykami i mediami" w części, w ten sposób, że Spółka samodzielnie kilka razy w roku będzie organizowała czaty/webinary z inwestorami, które będą umożliwiały zadawanie pytań Zarządowi.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu