Raporty roczne

Raport 4/2021
21.03.2022
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok

Raporty kwartalne

Raport 16/2022
14.11.2022
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku
Raport 1/2022
16.05.2022
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku

Pozostałe

Raport 14/2022
16.08.2022
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2022 roku