Powrót Powrót
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
06.05.2024

Zarząd Femion Technology S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie z dnia 6 maja 2023 r. o zwołaniu na dzień 4 czerwca 2024 r. na godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 - IV piętro.

 

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.