Powrót Powrót
Powołanie członka Rady Nadzorczej
04.06.2024

Zarząd Femion Technology S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2024 roku Zgromadzenie Akcjonariuszy Femion Technology S.A. podjęła uchwałę o powołaniu na wspólną kadencję członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jakuba Skawińskiego.

W załączeniu Spółka przesyła życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".