Powrót Powrót
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad ZWZ Femion Technology S.A.
04.06.2024

W związku z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2024 r. ("ZWZ"), Zarząd Femion Technolog S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. ZWZ podjęło wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad tzn. nie było uchwał objętych porządkiem obrad, które nie zostały podjęte przez ZWZ. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Zgłoszone zostały przez akcjonariusza głosującego przeciwko uchwałom nr 4, 5, 6, 9 sprzeciwy, które zostały zaprotokołowane.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".