Powrót Powrót
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
04.01.2024

Zarząd Femion Technology S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 4 stycznia 2024 r. Spółka otrzymała od Pani Karoliny Lach-Guziak - członka Rady Nadzorczej oświadczenie o rezygnacji z dniem dzisiejszym z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W oświadczeniu nie została wskazana przyczyna rezygnacji.

 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz