Powrót Powrót
Powołanie członka Rady Nadzorczej
09.01.2024

Zarząd Femion Technology S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 9 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza Femion Technology S.A. na podstawie 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki podjęła decyzję o powołaniu (dookoptowaniu) na wspólną kadencję nowego członka Rady Nadzorczej Spółki tj. Pana Jakuba Skawińskiego. Nowy członek Rady Nadzorczej będzie sprawować swoją funkcję do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, jednak nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy licząc od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy W załączeniu przedstawiamy życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

 

Życiorys nowego członka: Jakub Skawiński

 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz