Powrót Powrót
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18.01.2022

Zarząd Femion Technology S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 18.01.2022 r., otrzymał zawiadomienie od Pana Jarosława Olejarz o zmniejszeniu posiadanego udziału w kapitale akcyjnym Emitenta, w związku z dokonanym zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu.

Załącznik: zawiadomienie

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu