Powrót Powrót
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
19.01.2022

Zarząd Femion Technology S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał zawiadomienie od JR Holding ASI S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu.

Załącznik: zawiadomienie art. 69

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu