Powrót Powrót
Likwidacja spółek zależnych od Emitenta
08.05.2024

Zarząd Femion Technology SA z siedzibą we Wrocławiu _Spółka lub Emitent_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 maja 2024 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców otwarcia likwidacji spółki KREOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz spółki TryPay Later Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu - spółek zależnych Emitenta _Spółki Zależne_ oraz o wpisie likwidatora. O podjęciu uchwały w sprawie rozwiązania Spółek Zależnych i otwarciu ich likwidacji Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2024 z dnia 30.04.2024 r.

 

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.