Powrót Powrót
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarkiej w RB nr 7/2024
05.06.2024

Zarząd Femion Technology S.A. _Spółka_ w nawiązaniu do raportu nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 4 czerwca 2024 r. informuje, że w treści raportu błędnie podano informację o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2023 r. zamiast w dniu 4 czerwca 2024 r.. Stanowi to oczywistą omyłkę pisarską. Spółka poniżej publikuje poprawną treść raportu.

 

Zarząd Femion Technology S.A. _Spółka_ informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 czerwca 2024 r. _ZWZA_ byli Pan Przemysław Kral, JR Holding ASI S.A. oraz ICEO RED 0 OÜ z siedziba w Tallinie.

 

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %