Powrót Powrót
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 4 czerwca 2024 r.
04.06.2024

Zarząd Femion Technology S.A. _Spółka_ informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2023 r. _ZWZ_ byli Pan Przemysław Kral, JR Holding ASI S.A. oraz ICEO RED 0 OÜ z siedziba w Tallinie.

 

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %