Powrót Powrót
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
06.05.2024

Zarząd Femion Technology S.A. _Spółka_ przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie z dnia 6 maja 2023 r. o zwołaniu na dzień 4 czerwca 2024 r. na godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 - IV piętro.

 

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.

2. Projekty uchwał na ZWZA Femion Technology S.A.

3. Wzór pełnomocnictwa do głosowania na ZWZA Femion Technology S.A.

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce na ZWZA Femion Technology S.A.

5. Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na ZWZA Femion Technology S.A.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.

 

Załączniki

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.