Powrót Powrót
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2019 roku

Data sporządzenia: 2019-05-17

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. na dzień 17 czerwca 2019 roku, które odbędzie się o godzinie 09:00 w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 (IV piętro). W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu

Załączniki:

Zwołanie NWZA SMS KREDYT HOLDING SA 17062019

Załącznik nr 1 - Projekty uchwał na NWZA SMSKH 17062019

Załącznik nr 2 - Wzór pełnomocnictwa do głosowania na NWZA SMSKH 17062019

Załącznik nr 3 - Informacja o ogólnej liczbie akcji na NWZA SMSKH 17062019

Załącznik nr 4 - Formularz instrukcji głosowania na NWZA SMSKH 17062019