Raporty roczne

Raport 13/2020
20.03.2020
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019 rok

Raporty kwartalne

Raport 46/2019
14.11.2019
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2019 roku
Raport 31/2019
14.08.2019
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku
Raport 15/2019
15.05.2019
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2019 roku