Powrót Powrót
Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2019 roku

Data sporządzenia: 2019-01-14

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Przekazywanie przez Emitenta raportów okresowych w 2019 roku będzie się odbywało w następujących terminach:
• 21.03.2019 - raport roczny za 2018 rok
• 15.05.2019 - raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
• 14.08.2019 - raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
• 14.11.2019 - raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

W oparciu o § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent nie przewiduje publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 roku. Emitent informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu