Powrót Powrót
Wypłata odsetek od obligacji serii AM, AN, AO i AP

Data sporządzenia: 2018-12-31

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 roku dokonał terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AM, AN, AO oraz AP za okresy odsetkowe, których płatność upływała w dniu 31 grudnia 2018 roku.
Wartość wyemitowanych obligacji serii AM wynosi 5.000.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 27 lipca 2019 roku.
Wartość wyemitowanych obligacji serii AN wynosi 11.400.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 30 sierpnia 2019 roku.
Wartość wyemitowanych obligacji serii AO wynosi 350.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 1 czerwca 2020 roku.
Wartość wyemitowanych obligacji serii AP wynosi 7.390.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 9 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu