Raporty roczne

Raport 7/2019
21.03.2019
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 rok

Raporty kwartalne

Raport 40/2018
14.11.2018
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2018 roku
Raport 36/2018
14.08.2018
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2018 roku
Raport 23/2018
15.05.2018
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2018 roku