Powrót Powrót
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2018 roku

Data sporządzenia: 2018-11-14

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w załączeniu przekazuje skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu

Załącznik:

SMS Kredyt Holding S.A. - skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku