Powrót Powrót
Wykup obligacji serii AK

Data dodania: 2018-04-30

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AK za kolejny, ostatni już okres odsetkowy, który zgodnie z harmonogramem wypłat przyjętym w warunkach emisji obligacji serii AK, upływał w dniu 29 kwietnia 2018, a więc w dniu wolnym od pracy.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w związku z upływem w dniu 29 kwietnia 2018 roku terminu wykupu obligacji serii AK, Emitent w dniu 30 kwietnia 2018 roku dokonał w całości wykupu tych obligacji i w konsekwencji z momentem ich wykupu obligacje zostały umorzone.
Całkowita wartość nominalna obligacji serii AK wynosiła 3.011.000. zł (trzy miliony jedenaście tysięcy złotych). Obligacje serii AK były notowane na rynku Catalyst pod skróconą nazwą SMS0418.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu