Powrót Powrót
Rezygnacja prokurenta

Data sporządzenia: 2018-04-23

Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku Pan Marek Rostkowski, pełniący w Spółce funkcję prokurenta złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia tej funkcji z dniem 30 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu