Powrót Powrót
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej, której stroną jest spółka zależna oraz spłata kredytu

Data dodania: 2018-03-02

W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 45/2017, 5/2018 i 7/2018 dotyczących umowy kredytowej zawartej, a następnie aneksowanej pomiędzy spółką zależną SMS Kredyt Sp. z o.o. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. ("Bank"), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 2 marca 2018 roku, Emitent powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu przez strony ww. umowy kolejnego aneksu do tej umowy ("Aneks"). Aneksem zmieniono ostateczną datę spłaty kredytu na dzień dzisiejszy, tj. 2 marca 2018.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym, tj. 2 marca 2018 spółka SMS Kredyt Sp. z o.o. dokonała spłaty pozostałej części kredytu, w kwocie 1 mln zł, wobec czego kredyt został w całości spłacony, ponieważ jak Emitent informował ww. raportem bieżącym nr 7/2018 kwota przyznanego pierwotnie kredytu została zmniejszona do kwoty 1 mln zł.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Joanna Januszewska-Noga - Radca Prawny