Powrót Powrót
Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2018 roku

Data sporządzenia: 2018-01-15

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Przekazywanie przez Emitenta raportów okresowych w 2018 roku będzie się odbywało w następujących terminach:

  •   21.03.2018 - raport roczny za 2017 rok
  •   15.05.2018 - raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
  •   14.08.2018 - raport kwartalny za II kwartał 2018 roku
  •   14.11.2018 - raport kwartalny za III kwartał 2018 roku


W oparciu o § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent nie przewiduje publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 roku. Emitent informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu