Powrót Powrót
Wypłata odsetek od obligacji serii AK
Data dodania: 30-10-2017
 
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 30 października 2017 roku dokonał terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AK za okres odsetkowy, którego płatność upływała w dniu 29 października 2017 roku, a więc w dniu niebędącym Dniem Roboczym w rozumieniu warunków emisji.

Wartość wyemitowanych obligacji serii AK wynosi 3.011.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 29 kwietnia 2018 roku. Obligacje serii AK są notowane na rynku Catalyst pod skróconą nazwą SMS0418.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu