Raporty roczne

Raport 12/2018
21.03.2018
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok

Raporty kwartalne

Raport 40/2017
14.11.2017
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2017 roku
Raport 27/2017
11.08.2017
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2017 roku
Raport 12/2017
15.05.2017
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2017 roku