Powrót Powrót
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia

data dodania 2017-06-08 12:01:41

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. z 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu ze spółką SMS Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie połączenia opublikowanym w dniu 27 kwietnia 2017 r. jako załącznik do raportu bieżącego Emitenta nr 10/2017, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: http://www.smskredytholding.pl/ oraz ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 maja 2017 r., nr 88 (5225), Poz. 17115-17381.
Postawa prawna: art. 504 Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu